Střešní světlíky

Střešní světlíky obloukové, sedlové, bodové, pásovéSvětlíky zajišťují průnik denního světla do objektu a v kombinaci s ventilačními okny také odvětrávají prostory pod nimi. Světlíky se napojují na střešní plášť pomocí podsad (obrub), do kterých se vkládá tepelná izolace a vše se uzavírá hydroizolačními pásy.

  • Konstrukce světlíků je z hliníkových profilů (systém Elora).
  • Výplň tvoří polykarbonátové desky.
  • Možnost denního větrání otvíravými okny pomocí el. pohonů.U starších staveb dochází k zatékání vody a úniku tepla přes střešní plášť a světlíky, proto je nutná jejich rekostrukce.
  • Zateplení stávajícího střešního pláště.
  • Hydroizolace zateplené střechy novým asfaltovým pásem nebo PVC fólií.
  • Demontáž stávajících sedlových světlíků (drátosklo, konstrukce).
  • Odvoz odpadů a jejich likvidace na skládce.
  • Oblouková konstrukce z nových hliníkových profilů (systém Elora).
  • Výplň světlíků tvoří polykarbonátové desky.

©2008 ELORA Group s.r.o. Divize

Světlíky RWA systémy

, eloragroup.cz, svetliky-rwa.cz, created by leemon.cz