Strešné svetlíky
Strešné svetlíky oblúkové, sedlové, bodové, pásové

Svetlíky zaisťujú prienik denného svetla do objektu a v kombinácii s ventilačnými oknami tiež odvetrávajú priestory pod nimi. Svetlíky sa napojujú na strešný plášť pomocou obrúb, do ktorých sa vkladá tepelná izolácia a všetko sa uzatvára hydroizolačnými pásmi.

  • Konštrukcia svetlíkov je z hliníkových profilov (systém Elora).
  • Výplň tvoria polykarbonátové dosky.
  • Možnosť denného vetrania otvárateľnými oknami pomocou el. pohonu.U starších stavieb dochádza k zatekaniu vody a úniku tepla cez strešný plášť a svetlíky, preto je nutná ich rekonštrukcia.
  • Zateplenie súčasného strešného plášťa.
  • Hydroizolácia zateplenej strechy novým asfaltovým pásom alebo PVC fóliou.
  • Demontáž súčasných sedlových svetlíkov ( drotosklo, konštrukcia).
  • Odvoz odpadov a ich likvidácia na skládke.
  • Oblúková konštrukcia z nových hliníkových profilov ( systém Elora).
  • Výplň svetlíkov tvoria polykarbonátové dosky.

©2008 ELORA Group s.r.o., eloragroup.cz, svetliky-rwa.sk, created by leemon.cz