Zariadenie pre prirodzený odvod dymu a tepla
Požiarne klapky bodové alebo integrované do pásového svetlíka (RWA, ZOKT,SOZ)

Klapky slúžia k požiarnemu odvetrávaniu priestorov objektu od dymu a tepla pri vzniknutom požiari, kde je potreba chrániť ľudské životy a majetok. Ďalšou funkciou klapiek je presvetľovanie objektu denným svetlom. RWA klapky sa montujú do strešného plášťa ako svetlíkové systémy.

  • Konštrukcia klapiek je z hliníkových profilov (systém Elora).
  • Výplň tvoria polykarbonátové dosky.
  • Otváranie pneumatickými válcami (piestami) stlačenými CO2 pomocou Cu rozvodov (medené trubičky).
  • Ovládanie cez systém EPS impulzom z dymového alebo tepelného čidla.
  • Možnosť denného vetrania otvárateľnými oknami pomocou el. pohonov.

©2008 ELORA Group s.r.o., eloragroup.cz, svetliky-rwa.sk, created by leemon.cz